Adresář Charity ČR

Eva Horáková, DiS.

vrchní sestra a vedoucí služby CHOPS
Tel: 739 345 535, 416 735 599    0onhY~h76hIkQOQ.YayD3W7%WkvDRW7r
Farní Charita Litoměřice

Helena Horáková, DiS.

asistentka
Tel: 739 389 124, 515 220 768    ggBt3~4WHsAy0_e4YanBZd54Ys
Oblastní charita Znojmo

Bc. Jana Horáková, DiS.

vedoucí Občanské poradny, vedoucí Charitní záchranné sítě
Tel: 722 073 059, 565 327 110    _hEkU.56LTCo26ha85pJ
Oblastní charita Pelhřimov

Ing. Olga Horáková

zástupkyně ředitele, koordinátorka Charit a sociálních projektů
Tel: 495 063 135, 495 063 148    -etkO6ejWdBFRYUS3dkmRb~lWlkmb
Diecézní katolická charita Hradec Králové

Bc. Vladimíra Horáková

sociální pracovnice, zástupkyně vedoucí
Tel: 731 646 970    cennZ_~jW5uy8Zagc8m%Cj87~5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Ing. Zdeňka Horáková

projektová manažerka
Tel: 774 874 809    g_rx1Z2%-knu5f56LTII99enT-uk87j7T-M
Charita Vyškov

Jiří Hořínek

vedoucí zařízení
Tel: 599 527 250, 732 632 318    88ty434WHhFD8Zl7T-uk87j7T-M
Charita Ostrava

Mgr. Martin Hořínek

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 605 232 813    88EDZ.2%-kvxV94WH-uk87j71fkmb
Diecézní charita ostravsko-opavská

Ing. Gabriela Hořínková

zástupce ředitele pro ekonomiku, interní auditor
Tel: 599 525 956, 731 625 864    28oBZ3b7TaBBZ.agc8m%C27%-hkmYZhaa8kmb
Diecézní charita ostravsko-opavská

JUDr. Iva Horká

vedoucí pro PR, fundraising, projektový management
Tel: 730 599 752, 547 232 223    4onhY~hcW7c-8Z%%~8qhT65j4mnhTj
Oblastní charita Rajhrad

Eva Horná

pracovnice v sociálních službách – osobní asistentka
Tel: 733 741 496   
Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Bc. Eliška Horňáková

vedoucí zařízení
Tel: 553 034 170, 731 534 061    7npsVYUS-lGBRf54YanBZd54Ys
Charita Ostrava

Mgr. Lenka Horníčková

Administrativní pracovník
Charita Šumperk

Markéta Horníková, DiS.

účetní, zástupce ředitelky
Tel: 469 622 953, 731 604 708    3hExZ9enW5prRb~lW7c--7i9WevhTj
Farní charita Chrudim