Adresář Charity ČR

Oblastní charita Jihlava

Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava
Tel: 567 563 671    5buvRf56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Jihlava

Bc. Alena Charouzová

vedoucí střediska Uničov
Tel: 581 110 921, 739 500 407, 585 054 519    WerxRW7%WkBEb~l7VX~C-3hfX.EuO1.7~bGkO1p
Charita Šternberk

Anna Charvátová

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 737 230 846    WgAkO1.7~onD5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ
Oblastní charita Blansko

Mgr. et Bc. Miluše Charvátová

vedoucí pečovatelské služby Lázně Bohdaneč
Tel: 603 459 486    8-uk8f5l-onjGK7%WkvDR%5jZnosT329g
Oblastní charita Pardubice

Jiří Charypar

pracovník v sociálníchc službách, Sušice
Oblastní charita Sušice

Eva Chládková

pracovník v sociálních slušbách
Tel: 775 385 418    YaykU9enW7c-T65j4mnw5cj4Ys
Oblastní charita Most

Markéta Chládková, DiS.

vedoucí a koordinátorka dobrovolnického centra
Tel: 731 549 777    ZhoB5fed9bpsQOQh4lruO1.7~bGkO1p
Oblastní charita Písek

Mgr. Pavla Chladníčková

sociální pracovnice
Tel: 577 112 039, 737 331 801    %i%hT686LTBD8~agcbpoO1.7~bGkO1p
Charita sv. Anežky Otrokovice

Radek Chmel

Vedoucí zařízení, IT technik
Tel: 775 889 731    Yazo2YUSYanBZd5e-lGhTj
Oblastní charita Most

Zdeňka Chmelařová

pracovník v sociálních službách - sociálně terapeutická dílna Maják
Tel: 730 596 451    W_kmYZhaa8m%C9.4Ys
Oblastní charita Kutná Hora

Ivana Chmelíková

uklízečka, kuchařka
Tel: 582 383 505    4onxRW7%8.ys1~l7VX~u5.~905prRb~lW5pJ
Charita Konice

Mgr. Pavlína Chmelíková

vedoucí Střediska rané péče Sluníčko
Tel: 495 260 732, 777 721 642    %eHxZ1agVX~mYZhaa8uuO1p
Oblastní charita Hradec Králové

Eva Chmelová

finanční manažer
Tel: 608 578 083    Yazo2~l7VX~mYZhaa8zy9d29g
Oblastní charita Most

Kateřina Chodilová

koordinátor služeb
Tel: 553 775 370, 731 625 639    ZbyxaW.jW9LxVYUSYanBZd54Ys
Charita Hrabyně

Marcela Cholevíková, DiS.

zástupce vedoucí OA, vedoucí sociální rehabilitace, sociální pracovnice
Charita Nový Hrozenkov