ZASTÁVka Telč – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež


  • Tel.: 604 535 577, 567 214 613
 
Slavíčkova 387, Telč, 588 56 Vedoucí služby: Mgr. Šárka Štočková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Detailní popis služby 

 

Definice služby dle Zákona o sociálních službách:


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Šárka Štočková - vedoucí zařízení