Terénní program


  • Tel.: 739 344 152
 
Wurmova 5, Olomouc, 771 11 Vedoucí služby: Bc. Alexandr Dvořák - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Mezi lidmi bez domova jsou jednotlivci či skupiny, které z různých důvodů nevyužívají žádnou sociální službu nebo jsou s těmito službami v nedostatečném kontaktu. Poskytovaní terénních služeb má z těchto důvodů jiná východiska něž ostatní sociální služby pro lidi bez domova; terénní pracovníci "nečekají" až je uživatelé požádají o pomoc, ale sami aktivně vyhledávají a kontaktují lidi žijící na ulici, ve squatech, zahradních domcích a nabízí jim služby střediska. Jediným nárokem, který máme vůči uživatelům, je jejich ochota se s terénními pracovníky setkávat a být s nimi v kontaktu.

Snahou terénních pracovníků je nasměrovat uživatele, v případě jejich zájmu, do dalších sociálních a zdravotních služeb (nízkoprahové denní centrum, noclehárna, ordinace pro lidi bez domova). Dále předcházet zhoršení osobní i zdravotní situace uživatelů, která je dána jejich životním stylem, a tak předcházet možnému šíření nakažlivých chorob. Domníváme se totiž, že prevence je levnější a účinnější, než řešení následků.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Alexandr Dvořák - vedoucí zařízení