Terénní program Tábor


 • Tel.: 737 234 443, 733 164 485
 
Dobrovského 705, Tábor, 390 02

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

 


Poslání:

Posláním služby je vyhledávání, kontaktování a podpora osob, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci.


 Způsob poskytování:

Služba je poskytována bezplatně, na území města Tábor, v přirozeném prostředí uživatelů sociální služby.


Cíle služby:

Cílem služby je, aby se uživatelé:

 • zorientovali ve své aktuální životní situaci včetně jejích důsledků
 • měli možnost využít přiměřenou podporu pro řešení své současné životní situace
 • získali srozumitelné informace a přehled o možnostech řešení své současné životní situace
 • porozuměli svým právům a povinnostem
 • zlepšili své dovednosti při vyřizování a obstarávání osobních záležitostí

Další cíle služby jsou:

 • eliminace rizik pro osoby bez přístřeší a pro veřejnost
 • podpora uživatelů při zajištění základních lidských potřeb
 • posilování uživatelů ve vědomí vlastní jedinečnosti a důstojnosti
 • vedení uživatelů k převzetí zodpovědnosti za svůj život a rozhodnutí

Základní principy služby:

 • každý člověk je pro nás jedinečný a snažíme se vycházet z jeho individuálních potřeb, možností a aktuální životní situace
 • veškeré nám sdělené informace jsou důvěrné
 • během využívání služby lze vystupovat anonymně
 • dále nízkoprahovost, mobilita

Poskytované služby:

 • základní a odborné sociální poradenství
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, s úřady a jinými službami
 • podpora při prosazování práv a zájmů uživatelů, při obstarávání osobních záležitostí
 • podpora při získávání či znovunabytí sociálních kompetencí
 • potravinová podpora dle možností služby
 • krizový šatník

Kde nás najdete:

 • ulice Dobrovského 705, Tábor, 390 02 (nedaleko Střední zemědělské školy)
 • hodiny pro kontaktní místo: denně 8:00–8:45 hod.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Magda Kalkusová - pracovnice v sociálních službách Eva Chejlavová, DiS. - sociální pracovnice