Světlanka - centrum denních služeb


  • Tel.: 731 646 945
 
Jungmannova 1558/6, Svitavy, 568 02 Vedoucí služby: Mgr. Vendula Kouřilová - vedoucí CDS

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

 

Centrum denních služeb poskytuje ambulantní služby občanům města Svitav a okolních obcí v bezbariérovém, příjemném a přátelském prostředí.

Provozní doba: v pracovní dny od 7.00 do 16.00 hod.

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 15.30 hod.

Pro klienty CDS je zajištěno stravování (v rozsahu oběda, dopolední a odpolední svačiny). Dále poskytujeme dopravu do zařízení a zpět.

Více informací o službě včetně aktuálního ceníku a žádosti ke stažení zde.

Službu si můžete %crn4Zj6JTMnV.


Články

Fotogalerie

Virtuální prohlídka budovy Světlanka

Světlankovský časopis


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Zdenka Juklová - sociální pracovník Miriam Holubcová, DiS. - pastorační asistent Mgr. Vendula Kouřilová - vedoucí CDS