Stacionář sv. Anežky České pro seniory - denní


  • Tel.: 313 030 430, 606 639 627
 
Cajthamlova 169, Beroun, 266 01 Vedoucí služby: Bc. Veronika Maslíková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti, zajištění kulturního programu Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Veronika Maslíková - vedoucí zařízení Lenka Kutinová, DiS. - sociální pracovnice