Sociálně terapeutické dílny


  • Tel.: 461 310 569, 731 598 809
 
Chotovice 31, Chotovice, 570 01 Vedoucí služby: Bc. Lenka Švecová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc s naplňováním kulturních potřeb, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby:
  • doprava

Financováno institucemi:

                                          

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj

Více o službě ZDE

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Lenka Švecová - vedoucí zařízení