Sociálně právní ochrana dětí


  • Tel.: 733 741 753
 
adresa viz níže, Jičín, 506 01

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE

Služba je určena pro rodiny, které jsou pod dohledem Městských úřadů v Jičíně a v Nové Pace, odborů sociálních věcí. 

Adresa poskytované služby:  ul. Vrchlického 824, Jičín


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. David Rejlek, DiS. - ředitel Ing. Alena Dobiasová - ekonomka Jaroslav Ludvík, DiS. - vedoucí Centra Sasanka Bc. Jarmila Brožíčková - sociální pracovnice Mgr. Jitka Kopřivová - rodinný poradce/psycholog Mgr. Martin Kracík - rodinný poradce PhDr. et Mgr. Miroslav Novotný - rodinný poradce