Služby pastoračního asistenta


  • Tel.: 737 342 043, 582 344 524
 
Martinákova 9, Prostějov, 796 01 Vedoucí služby: Mgr. Vít Forbelský - pastorační asistent

Cílové skupiny: všichni
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

Posláním charity je šířit nezištnou lásku vůči bližním bez rozdílu rasy, pohlaví, národnosti nebo vyznání.Duchovní péče je tak integrální součástí charitní činnosti. V centru jejího zájmu je člověk jako bytost hledající smysl, toužící po lásce a přijetí a mnohdy nacházející Boha v místech nebo situacích, ve kterých by to nečekal.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Vít Forbelský - pastorační asistent