Setkávání seniorů SPOLU


  • Tel.: 581 209 298
 
Vedoucí služby: Mgr. Martina Krejčířová - vedoucí a sociální pracovnice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE

Adresa: Palackého 17a/2833, 750 02 Přerov


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Martina Krejčířová - vedoucí a sociální pracovnice