Romské komunitní centrum Žížalka


  • Tel.: 608 139 073
 

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Adresa: Kojetínská 1946, 750 02 Přerov


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Lenka Klíčová - pracovník sociálních služeb Radka Cázerová, DiS. - pracovník sociálních služeb Kristína Lacková - pracovník sociálních služeb Mgr. Eva Tkadlecová - pracovník sociálních služeb