Rodinný sociální asistent Znojmo


  • Tel.: 604 294 189
 
Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Více informací najdete zde: http://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/rodinny-socialni-asistent/

Terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.


Organizace:


Zařízení: