Půjčovna kompenzačních pomůcek


  • Tel.: 516 410 825, 737 230 836
 
Sadová 2, Blansko, 678 01 Vedoucí služby: Romana Holcnerová , DiS. - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: krátkodobé i dlohodobé zapůjčení kompenzačních pomůcek ( např. invalidní vozík) Fakultativní služby: NE

Kompenzační pomůcky lze zapůjčit všem bez rozdílu věku i místa bydliště, půjčení probíhá na základě uzavření smlouvy na dobu určitou do 31. 12. s možností prodloužení. Půjčovné se řídí podle platného ceníku, platba probíhá pravidelně 1x za měsíc. Nejsou-li pomůcky na skladě, je možné požadavek zapsat do pořadníku čekatelů maximálně na dobu 2 měsíců.

Provozní doba půjčovny: Po – Pá: 7:00 - 15:30

V případě zájmu jsme schopni zajistit převoz námi zapůjčovaných pomůcek pomocí služby ASITAXI.
Cenu vám sdělíme na vyžádání.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Romana Holcnerová , DiS. - vedoucí zařízení