Poradna pro cizince a migranty


  • Tel.: 386 351 125, 734 435 344
 
Kanovnická 18, České Budějovice, 370 01 Vedoucí služby: Mgr. Iveta Mikulenková - vedoucí Poradny pro cizince a migranty,sociální pracovnice

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, etnické menšiny, imigranti a azylanti, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, sociálně právní poradenství, informační servis, tlumočnické a překladatelské služby, individuální podpora při vyhledávání pracovního místa na otevřeném trhu práce Fakultativní služby: NE

Poradna pro cizince a migranty funguje již od roku 1994. Na území českobudějovické diecéze jde o významnou nestátní, neziskovou organizaci, která se problematikou cizinců zabývá. Služby poskytované poradnou jsou sociálně právní poradenství, administrativní záležitosti, pomoc při ubytování, zaměstnání, zprostředkování tlumočnické a překladatelské služby, materiální (nákup potravin, ošacení, hygienických potřeb) a finančních pomoc (ve formě darů nebo úvěrového jízdného). Poskytování služby je flexibilní a přizpůsobuje se možnostem a potřebám jednotlivého uživatele. Služby poradny jsou pro uživatele k dispozici bezplatně, celoročně, 5 dnů v týdnu od 8:00 – 12:00, 13:00- 16:00. Poradna poskytuje služby všem cizincům bez omezení věku, národnosti či pobytového režimu, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Barbora Fišerová Pegleyová, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Iveta Mikulenková - vedoucí Poradny pro cizince a migranty,sociální pracovnice Mgr. Iveta Mikulenková - vedoucí Poradny pro cizince a migranty,sociální pracovnice Tat'jana Anatoljevna Šeráková - pracovnice v sociálních službách