Poradna Eva - Sociální poradenství


  • Tel.: 386 357 376, 731 402 833
 
Riegrova 51 (budova bývalého Otavanu), České Budějovice, 370 01

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti obchodu s lidmi, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování všeobecné informace v nepříznivé situaci Fakultativní služby: NE

Sociální poradenství je poskytováno ženám a dívkám od 16 let, které  aktuálně pobývají na území Jihočeského kraje a potřebují radu či podporu při řešení své životní situace. Sociální poradenství je poskytováno tak, aby  se uživatelky lépe orientovaly ve svých právech i právem chráněných zájmech  a aby se posílily jejich schopnosti při zvládání životních situací.
Uživatelkám služby poskytujeme informace, sociálně právní a právní poradenství, pomáháme při vyřizování jejich záležitostí, vyjednáváme v jejich zájmu, pomáháme s listinami, podporujeme je při získání a udržení bydlení či zaměstnání, poskytujeme dluhové poradenství. Kromě těchto základních činností poradna poskytuje doprovázení krizovou životní situací (krizová intervence), v odůvodněných a závažných případech hmotné nouze poskytuje přímou materiální pomoc.
Poradenství je poskytováno ambulantně a je bezplatné.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Denisa Kolínová - sociální pracovnice Bc. Barbora Fišerová Pegleyová, DiS. - sociální pracovnice Mgr. Šárka Bystrická - vedoucí Poradny Eva, sociální pracovnice