Poradna Charity Ostrava


  • Tel.: 599 526 906, 731 625 767
 
Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice, 703 00 Vedoucí služby: Bc. Johanka Czudek, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti trestné činnosti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Johanka Czudek, DiS. - vedoucí zařízení