Pečovatelská služba


  • Tel.: 585 754 582
 
Peškova 1, Olomouc, 779 00 Vedoucí služby: Bc. Jarmila Pachtová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Půjčování kompenzačních pomůcek.

Hlavním cílem naší služby je poskytování základní péče o vlastní osobu a domácnost lidem, kteří ji potřebují a to v dohodnutém čase a místě.Služba je zaměřena především na seniory a dospělé lidi, kteří si vzhledem ke svému věku, nemoci či postižení nemohou zajistit běžné denní činnosti v péči o sebe a svoji domácnost. Péči realizujeme v domácím prostředí uživatele.

Služba je poskytovaná občanům v Olomouci.

Pro potřeby uživatelů jsme k dispozici v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin. Mimo tuto dobu jsou jednotlivé pečovatelské návštěvy poskytovány po vzájemné dohodě, nejpozději však do 20:00 hodin. O víkendu a ve státní svátky je služba poskytována taktéž po vzájemné dohodě. Maximální doba návštěvy přitom může být 1,5 hodiny.

Základní činnosti, které poskytujeme, jsou zejména pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, osobní hygieně, zajištění stravy, zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jarmila Pachtová - vedoucí zařízení