Pečovatelská služba v Prostějově


  • Tel.: 581 110 091, 777 731 321
 
Polišenského 1, Prostějov, 796 01 Vedoucí služby: Jana Drmolová - vedoucí pečovatelské služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

Doprava vozidly poskytovatele

Provozní doba

  • Terénní forma: Po - Ne: 6:00 - 15:00 a 16:00 - 19:00


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Hana Švábová - pracovník sociálních služeb Ilona Urbášková - pracovník v sociálních službách Hana Májková - pracovník v sociálních službách Simona Pišťáková - pracovník v sociálních službách Eva Jančíková - pracovník v sociálních službách Igor Trávníček - pracovník v sociálních službách Jana Drmolová - vedoucí pečovatelské služby Pavlína Trnková - pracovník v sociálních službách Tomáš Snášel, DiS. - sociální pracovník Jitka Pořízková - pracovník v sociálních službách Jana Pelcová - pracovník v sociálních službách