Pastorační služba


 • Tel.: 731 646 933
 
Burešov 4886, Zlín, 760 01

Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE

 

Duchovní podpora a aktivizační činnost

Pastýřská péče znamená nejen vzít raněnou ovci na ramena a ošetřit ji, ale též ji uschopnit samostatně chodit.

Cílem pastorační služby

je podpora individuálního duchovního rozvoje, pomoc při hledání odpovědi v otázkách víry, zprostředkování kontaktu s církevními autoritami, prezentace služeb poskytovaných Charitou Zlín v jednotlivých farnostech oblasti Zlínsko (Zlínský a Vizovický děkanát).

Náplň činnosti pastorační služby

 • pomoc při vyjasňování církevní problematiky, doprovod na cestě víry
 • předávání křesťanských hodnot uvnitř charity i v rámci veřejnosti
 • pořádání duchovních setkání pro zaměstnance a uživatele služeb (společenství modlitby, poutě pro pracovníky, uživatele služeb a veřejnost, ...)
 • péče o duchovní a společenskou oblast svěřených osob
 • zprostředkování kontaktu s kněžími (spolupráce v oblasti charitativní péče s duchovními správci farností, děkany a s ostatními pastoračními centry Zlínského a Vizovického děkanátu)
 • budování místních kontaktů ve farnostech
 • získávání dobrovolných spolupracovníků, farní dobrovolná střediska
 • spolupráce při realizaci humanitárních a rozvojových projektů doma i v zahraničí
 • podpora realizace Tříkrálové sbírky ve všech farnostech na území zlínské Charity
 • koordinace projektu Vánoční balíček pro děti na Ukrajině
 • zajištění přípravy a zakončení Postní almužny ve všech farnostech na území zlínské Charity

Časový rozsah pastorační služby

 • pracovní dny      7:00 - 15:30hodin
 • či dle potřeb a individuální domluvy

Střípky z činnosti pastorační služby

Pastorační služba ve fotografii

Odkazy

Ke stažení

duchovní zamyšlení nejen Noely Frolkové, pastorační asistentky

rok 2017

rok 2016

rok 2015


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Noela FROLKOVÁ - pastorační asistentka