Osobní asistence Znojmo


  • Tel.: 604 294 188
 
Horní Česká 6, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Bc. Markéta Bílková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:
    • doprava uživatele vozidlem Osobní asistence Znojmo

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Markéta Bílková - vedoucí zařízení