Ošetřovatelská služba


  • Tel.: 585 754 690
 
Peškova 1, Olomouc, 779 00 Vedoucí služby: Bc. Jarmila Pachtová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Charitní ošetřovatelská služba (HomeCare) je zdravotní služba poskytovaná v domácnosti klientů. Je určena převážně těm, kteří zejména kvůli omezené pohyblivosti nebo snížené soběstačností (způsobené věkem, nemocí, úrazem) potřebují odborný zdravotní dohled. To ale jen za předpokladu, že jejich zdravotní stav umožňuje pobyt v domácím prostředí. Další důležitou oblastí služby je péče o umírající (určená klientům v terminální fázi nemoci).

Cílem služby je poskytnutí kvalitní odborné zdravotnické služby v domácnostech klientů ve spolupráci s ošetřujícím lékařem a rodinou. Důraz přitom klademe zejména na individuální přístup k nemocnému a jeho potřebám. Služba je poskytována v dosahu MHD Olomouc, kvalifikovanými zdravotními sestrami na základě doporučení obvodního lékaře. Tato ošetřovatelská péče je po dobu určenou praktickým lékařem hrazena ze zdravotního pojištění, takže ji poskytujeme bezplatně.

Péči zajišťujeme nepřetržitě 7 dní v týdnu, nejvýše však třikrát denně. 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Jarmila Pachtová - vedoucí zařízení