Ordinace praktického lékaře pro lidi bez domova


  • Tel.: 739 344 039
 
Wurmova 5, Olomouc, 771 11 Vedoucí služby: PhDr. Petr Prinz - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

V unikátní ordinaci pro lidi bez domova nabízíme pět dní v týdnu lékařskou pomoc praktického lékaře lidem v regionu žijícím přímo na ulici a v určité míře i klientům ubytovaným v zařízeních střediska. Personál ordinace se rovněž věnuje prevenci zejména infekčních onemocnění u lidí v nouzi. Smyslem služby je vytvořit ve spolupráci s Denním centrem (zde se pacient může před ošetřením mj. umýt či získat čisté oblečení) sociálně zdravotní komplex, díky němuž bychom mohli efektivně a systematicky řešit dosud opomíjený problém poskytování zdravotní péče lidem bez domova.

V případě potřeby jsou pacienti posláni lékařem ordinace na odborná vyšetření ke specialistům, protože prostřednictvím projektu ordinace také chceme nastavit způsob komunikace s ostatními institucemi působícími v systému českého zdravotnictví.

V ordinaci působí praktický lékař a zdravotní sestra, kteří mají systematicky a dlouhodobě sledovat zdravotní stav svých pacientů.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

PhDr. Petr Prinz - vedoucí zařízení