Odborné zdravotnické úkony, včetně péče hospicové, v místě pobytu pacienta; není sociální služba


  • Tel.: 603 463 799
 
Zálešná I/4057, Zlín, 760 01 Vedoucí služby: Mgr. Soňa JAROŠOVÁ - vedoucí služby

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

 

Charitní ošetřovatelská služba Zlín, domácí péče

umožňuje klientům, včetně pacientů v terminálním stadiu léčby (více o domácí hospicové péči), žít doma ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak křehkou síť emocionálních a sociálních vazeb na své okolí.

Domácí péče, plně hrazená zdravotní pojišťovnou, je indikována lékařem 

  • ošetřujícím, kterého měl nemocný za své hospitalizace, na dobu nejvýše 14-ti dnů
  • praktickým, na dobu pro ošetřování nutnou, většinou několik měsíců

Vedle úkonů indikovaných lékařem, je všeobecná zdravotní sestra s registrací

  • způsobilá v souladu s diagnózou stanovenou lékařem edukovat (vzdělávat, odborně poradit) pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály

Časový rozsah ošetřovatelské služby, domácí péče

  • nepřetržitě, dle indikace lékaře, individuálních potřeb a momentálního stavu klienta
  • prvotní kontakt na telefonech viz.výše, pracovní dny 7:00 - 15:30hodin 

Území poskytování zdravotní péče

  • město Zlín vč. místních částí Kostelec, Štípa, Klečůvka, Lůžkovice, Příluky, Jaroslavice, Kudlov, Malenovice, Mladcová, Prštné, Louky a Veliková a obce (do 10km) Bohuslavice u Zlína, Březnice, Fryšták, Hvozdná, Lípa, Lukov, Lukoveček, Ostrata, Tečovice, Veselá, Želechovice nad Dřevnicí, Horní Ves, Dolní Ves, Vítová

Ke stažení

Patronkou služby je svatá Tereza

  • připomínka 5.září; úmrtí v roce 1997
  • patronka nemocných, chudých a trpících

"Tereza je osobnost, konající činy v době, kdy jsme přicházely do praxe," Soňa Jarošová, vedoucí služby

Kompenzační pomůcky, vypůjčení

Hospicová péče v domácím prostředí pacienta

Střípky z činnosti ošetřovatelské služby, domácí péče

Charitní ošetřovatelská služba, domácí péče, ve fotografii

Odkazy


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Soňa JAROŠOVÁ - vedoucí služby