Občanská poradna v Bohumíně


  • Tel.: 593 035 047, 739 002 717
 
Štefánikova 957, Bohumín-Nový Bohumín, 735 81 Vedoucí služby: Bc. Lucie Fábryová, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby:

kopírování, telefonování

Pozn. Kopírovat a telefonovat mohou pouze uživatelé služeb Občanské poradny, kteří v poradně řeší svou záležitost a v rámci ní potřebují zhotovit kopie dokumentů nebo telefonovat. Poplatky za kopírování a telefonování se platí poradci. Poradce o těchto poplatcích vede záznamy. Cena za tyto služby je stanovena v „Ceníku fakultativních služeb“.

 

Služba byla v roce 2015, 2016, 2017 i 2018 podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu na podporu poskytování sociálních služeb. Děkujeme.

 

 

Otevírací doba pro uživatele služeb:

pondělí:

                  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

úterý:

                  8:00 - 12:00, 15:00* - 18:00 (*odpoledne jen oddlužení pro objednané )

středa:

                  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

čtvrtek:

                  8:00 - 12:00, 15:00* - 18:00  (*odpoledne jen oddlužení pro objednané) 

pátek:

                  8:00* - 11:00    * objednaní

sobota:

                  zavřeno

neděle:

                  zavřeno

 

Poslední uživatel může být přijat 45 minut před koncem otevírací doby (tj. v 11:15 a v 16:15). 

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

POZOR:

V pondělí 17.12.2018 bude poradna otevřena pouze do 12 hodin (z důvodu školení poradců v Ostravě).

 

Vánoční provoz poradny:  poradna bude zavřena od 19.12.2018 do 4.1.2019.

 

 

 

 

 

V případě potřeby se můžete obrátit na jinou poradnu. Seznam poraden zde: 

http://www.obcanskeporadny.cz/component/option,com_poradny/Itemid,8/view,poradny/ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasláním dotazu elektronickou formou odesílatel prohlašuje, že je mu známa povaha poskytované služby a souhlasí s jejím poskytnutím.

Dotazy zaslané elektronickou formou jsou zodpovězeny v průběhu 5 pracovních dnů.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Mária Míčková, DiS. - sociální pracovník Bc. Lucie Fábryová, DiS. - vedoucí zařízení Zdeňka Kniezková Brňáková, DiS. - ředitel