Noclehárna pro muže


  • Tel.: 739 249 226
 
Wurmova 5, Olomouc, 771 11 Vedoucí služby: Bc. Alexandr Dvořák - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství Fakultativní služby: NE

V Olomouci jsou desítky mužů, kteří nemají vlastní zázemí a střechu nad hlavou. To co především potřebuje člověk, který nemá bydlení, je možnost někde přespat; právě proto je tu noclehárna. Základní možnost přespání a hygieny je doplněna o podporu a pomoc při řešení své obtížné sociální situace.

Noclehárna je otevřena od 18:00 do 7:30 a má kapacitu čtrnáct lůžek. Přespat se zde dá za 20 Kč (po dobu tří krizových dnů i na dluh). Při přijetí na noclehárnu je třeba prokázat svou totožnost. Délka využívání je limitována 60 noclehy, po té je možné opakovaně přijít za půl roku. Nejsou přijímáni ti, kteří jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných psychotropních látek).


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Alexandr Dvořák - vedoucí zařízení