Nízkoprahový klub Vrakbar Jihlava


  • Tel.: 567 304 802, 739 381 037
 
Žižkova 1939/20, Jihlava, 586 01 Vedoucí služby: Mgr. Šárka Štočková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Detailní popis služby

 

Definice služby dle Zákona o sociálních službách:


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Aneta Kučerová, DiS. - pracovník sociálních služeb Mgr. Šárka Štočková - vedoucí zařízení