Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix


  • Tel.: 739 344 078
 
Třída Čs. armády 211, Hranice, 753 01 Vedoucí služby: Martina Olšová, DiS. - vedoucí nízkoprahového zařízení

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jan Hegar - ředitel Ing. Bc. Radmila Andrýsková - pastorační pracovník Berenika Kubicová - ekonom, personalista Kamila Růžičková - účetní, pokladní Martina Olšová, DiS. - vedoucí nízkoprahového zařízení Dagmar Mikšánková, DiS. - sociální pracovík Ester Džurbanová - vychovatel v mimiškolním zařízení Eliška Formanová - vychovatel v mimoškolním zařízení Lenka Horváthová - vychovatel v mimoškolním zařízení Martin Malášek - pracovník sociálních služeb