Nízkoprahové denní centrum Cheb


  • Tel.: 731 433 149
 
Svobody 29, Cheb, 350 02 Vedoucí služby: Mgr. Ondřej Špendlíček - vedoucí služeb, sociální pracovník

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE
Posláním našich služeb je poskytovat komplexní, odbornou a dlouhodobou podporu osobám v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení nebo sociálního zázemí, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami.

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jarmila Hynková - pracovník sociálních služeb Mgr. Ondřej Špendlíček - vedoucí služeb, sociální pracovník František Vlk - pracovník sociálních služeb