Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Dolní Dvořiště


  • Tel.: 739 383 480, 734 435 181
 
Dolní Dvořiště 171, Dolní Dvořiště, 382 72 Vedoucí služby: Bc. Lucie Matušová - Vedoucí / sociální pracovnice NZDM

Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE
  • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Depo

Posláním NZDM je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovat informace, odbornou pomoc, podporu, a předcházet tak jejich sociálnímu vyloučení.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Václav Starý, DiS. - pracovník sociálních služeb Mgr. Ivana Žáčková - ředitelka organizace Bc. Lucie Matušová - Vedoucí / sociální pracovnice NZDM Naděžda Nováková - ekonomka Vendula Kovacsová - pracovník sociálních služeb