Mateřské a rodinné centrum Mikeš


  • Tel.: 731 598 803
 
Chotovice 31, Chotovice, 570 01

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt Fakultativní služby: NE

Financováno institucemi:

                                           

Ministerstvo práce a sociálních věcí            Pardubický kraj

Rodinné centrum Mikeš nabízí rodinám s předškolními dětmi několikrát týdně zajímavé činnosti.
http://rcmikes.webnode.cz/


Organizace:


Zařízení: