Magdala - terénní služba Znojmo


  • Tel.: 731 179 772
 
Dolní Česká 1, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Kamila Dušková, DiS. - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti obchodu s lidmi, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Více informací najdete zde.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Kamila Dušková, DiS. - vedoucí zařízení