Komunitní plánování sociálních služeb ORP Kaplice


  • Tel.: 734 435 442
 
Náměstí 42, Kaplice, 382 41

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, imigranti a azylanti, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, oběti obchodu s lidmi, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: pobytové, ambulantní, terénní Fakultativní služby: NE

Komunitní plánování sociálních služeb

Charita Kaplice je realizátor projektu „Komunitní plánování sociálních služeb v ORP Kaplice“ (dále jen KPSS) ve spolupráci s partnerem projektu Městem Kaplice v současnosti revitalizuje stávající plán. Projekt KPSS, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, bude ukončen v dubnu 2013. Díky dosavadní realizaci projektu, byl na základě činnosti všech účastníků plánování vytvořen tento dokument s aktualizovaným vymezením cílových skupin uživatelů sociálních služeb a s aktualizovanou podobou jednotlivých aktivit, které naplňují priority a opatření plánu pro SO ORP Kaplice. Na základě monitoringu a vyhodnocení původního plánu tak byla aktualizována strategická / návrhová část plánu.

Kvalitně zpracovaný Komunitní plán je významným podkladem pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, který je součástí žádostí o dotaci ze státního rozpočtu. Jihočeský kraj v současné době aktualizuje Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a bude mít tedy možnost čerpat z takto aktualizovaného plánu pro aktualizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.

Kontaktní osoba: Mgr. Andrea Kutějová - zástupkyně vedoucí sociálních služeb CHPS Velešín / sociální pracovnice


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ivana Žáčková - Ředitelka organizace Naděžda Nováková - Ekonomka