Charitní šatník - středisko Uničov


  • Tel.: 721 669 968
 
Šternberská 497, Uničov, 783 91 Vedoucí služby: Ing. Soňa Šlosarová - pastorační asistentka

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

 

Adresa provozovny: 

Olomoucká 226, 783 91 UNIČOV

 

Provozní doba:

pondělí, středa 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Soňa Šlosarová - pastorační asistentka