Charitní šatník - středisko Šternberk


  • Tel.: 585 011 014, 731 405 515
 
Opavská 1385/13, Šternberk, 785 01

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

 

Provozní doba:

PŘÍJEM

pondělí-pátek 8.00 - 15.30 hodin

VÝDEJ

středa 14.00 - 15.30 hodin


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Lucie Vychodilová - administrativní pracovník