Dům sv. Vincence


  • Tel.: 585 313 897
 
Řezníčkova 8, Olomouc, 779 00

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE

Dům sv. Vincence poskytuje sociálně aktivizační služby ambulantního charakteru. Chceme pomáhat dospělým lidem s duševním onemocněním  v olomouckém regionu žít samostatně v mezích svých schopností i dovedností a nalézt možnost osobní realizace ve společnosti.

Poskytování sociálně aktivizačních služeb napomáhá uživatelům naplňovat jejich potřeby žít v přirozené komunitě a překonávat nepříznivou sociální situaci. Přispívá k prevenci negativních jevů spojených s duševním onemocněním a poskytuje veřejnosti informace o této problematice.

Snaží se o pozitivní změnu a stabilizaci životního stylu uživatelů, o naplňování cílů služby i osobních cílů uživatelů prostřednictvím jednotlivých programů a individuální práce.


Organizace:


Zařízení: