Dům pro občany bez vlastního bytu ML


  • Tel.: 731 433 012
 
U Pily 706, Mariánské Lázně, 353 01

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE
Zařízení pro občany, kteří nemají vlastní ubytování.

Organizace:


Zařízení: