Dům pokojného stáří Bohuslavice


  • Tel.: 582 383 505, 731 622 683
 
Bohuslavice E9, Bohuslavice, 798 56 Vedoucí služby: Mgr.Bc. Pavlína Pašová - vedoucí DPS Bohuslavice

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

Doprava uživatele služebním autem.

Dům pokojného stáří Bohuslavice poskytuje  bydlení lidem, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku.  Zajišťuje  potřebnou pomoc dle individuálních přání a požadavků každého z klientů v důstojném prostředí. V průběhu poskytováni služby klademe důraz na aktivní prožití života ve stáří i v nemoci, s možnou oporou v tradičních křesťanských hodnotách. 

Podrobné informace o službě naleznete na odkazu výše (http: ...)


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Hana Hrazdilová - ekonom Mgr. Marek Navrátil - řéditel Mgr.Bc. Pavlína Pašová - vedoucí DPS Bohuslavice Eva Šišmová - vrchní sestra Martina Komárková, DiS. - sociální pracovník Markéta Sedláčková - ekonomický pracovník Markéta Grulichová - pracovník v sociálních službách Lesja Vychodilová - pracovník v sociálních službách Lenka Spurná - zdravotní sestra Jana Holubářová - pracovník v sociálních službách Alena Koutná - pracovník v sociálních službách Hana Grenarová - kuchařka Miroslav Kellner - údržbář, topič Žaneta Dočkalová - kuchařka Jana Jahodová - zdravotní sestra Lenka Mikešová - pracovník v sociálních službách Vlasta Mazánková - pracovník v sociálních službách Eva Procházková - pracovník v sociálních službách, uklízečka Ivana Chmelíková - uklízečka Josef Hrazdil - technický/provozní pracovník