DSF - terénní program


  • Tel.: 377 221 365
 
Wenzigova 5, Plzeň, 301 00 Vedoucí služby: Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Služba je podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 - 2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

log_rada_opz
Službu dále podporuje:Plzeň pomáhajícíossmmp


Popis realizace

raminkaPosláním Terénního programu je monitorování výskytu a migrace osob bez přístřeší žijících na území města Plzně, zjišťování jejich sociálních a zdravotních problémů, poskytování sociálního poradenství a materiální pomoci, zprostředkování lékařské péče a zprostředkování ambulantních a pobytových služeb pro osoby bez přístřeší.

Cílem služby je omezovat negativní dopady života na ulici u osob bez přístřeší a usilovat o jejich případné napojení na ambulantní a pobytové služby pro osoby bez přístřeší a tím podporovat a rozvíjet možnosti, schopnosti a vůli uživatele služby k začlenění se do společnosti.

Služba je určena pro osoby bez přístřeší zdržující se na území města Plzně, které jsou občany ČR nebo EU a jsou starší 18 let.

Poskytované služby:

  • sociální poradenství
  • zprostředkování lékařské péče
  • poskytnutí šatstva nebo zprostředkování jeho získání
  • poskytnutí nebo zprostředkování materiální pomoci (přikrývky, hygienické potřeby apod.)
  • poskytnutí menšího množství potravin v akutní krizové situaci
  • nabídka a zprostředkování ambulantních a pobytových služeb pro osoby bez přístřeší

Služba byla spuštěna v červnu 2014. Do konce roku se nám podařilo kontaktovat 245 osob bez přístřeší, které nevyužívaly žádné „kamenné“ sociální služby určené pro tuto cílovou skupinu. Celkově jsme s těmito osobami uskutečnili 354 kontaktů a 193 intervencí, jejichž obsahem byl především informační servis, pomoc s doklady a poskytnutí materiální pomoci. Zhruba 10% procent takto kontaktovaných osob začalo následně využívat služeb Nocleháren a Nízkoprahového denního centra.


Dokumenty střediska ke stažení zde.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí zařízení DSF - ordinace praktického lékaře - praktický lékař Mgr. Eva Moulisová - zástupkyně vedoucího DSF pro Terénní program, sociální pracovník