DSF - nízkoprahové denní centrum


 • Tel.: 377 220 477
 
Wenzigova 5, Plzeň, 301 00 Vedoucí služby: Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při řešení nepříznivé životní situace osob bez přístřeší, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, sociální poradenství, informování veřejnosti o problematice osob bez domova, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Služba je podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 - 2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

log_rada_opz
Službu dále podporuje:Plzeň pomáhajícíossmmp


Cílem je podpora a rozvoj možností, schopností a vůle uživatele služeb k začlenění se do společnosti a na trh práce, případně k napojení se na další vhodné sociální služby.

 

Služba je určena pro osoby bez přístřeší, které splňují tyto podmínky:

 • občan ČR nebo EU
 • starší 18-ti let
 • svéprávná
 • mobilní a plně schopná sebeobsluhy, ve stavu, který si nevyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • netrpící nebezpečnou akutní infekční nemocí a nepřenášející parazity
 • nejsoucí pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
 • ochotná spolupracovat na plnění individuálního plánu ¨

Poskytované služby:

 • základní i odborné sociální poradenství
 • možnost konzultace s psychiatrem
 • poskytnutí podmínek pro výkon celkové hygieny těla
 • poskytnutí základních hygienických prostředků
 • možnost vyprání, usušení a vyžehlení šatstva
 • poskytnutí nebo zprostředkování získání šatstva
 • poskytnutí podmínek pro samostatnou přípravu stravy
 • poskytnutí menšího množství potravin v akutní krizové situaci
 • poskytnutí kávy nebo čaje
 • možnost získání úvěrového jízdného na vlak
 • možnost stát se prodejcem časopisu Nový Prostor

Provozní doba Nízkoprahového denního centra:

 • celoročně – od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Dokumenty střediska ke stažení zde.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Jana Češková - hospodářka DSF Bc. Kamil Fryček - sociální pracovník Mgr. Džemal Gërbani - vedoucí zařízení DSF - kancelář animátorů - animátoři DSF - ordinace praktického lékaře - praktický lékař Jana Rákosníková, DiS. - sociální pracovník Bc. Tereza Rozšafná - asistentka vedoucího DSF, zástupkyně vedoucího DSF pro Noclehárny a Nízkoprahové denní centrum Bc. Veronika Strapina Kličková - sociální pracovník