Domov sv. Zdislavy


 • Tel.: 377 423 159, 731 433 106
 
Čermákova 29, Plzeň, 301 00 Vedoucí služby: Mgr. Markéta Štychová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

Služba je podporována z projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI 2016 - 2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

log_rada_opz
Službu dále podporuje:Plzeň pomáhajícíossmmp


Poskytované služby: Domov pro matky s dětmi poskytuje svým klientkám základní činnosti sociální služby podle § 57 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky 505/2006 Sb., které jsou směrovány k vylepšení sociální situace klientek s ohledem na jejich potřeby a osobní cíle při zachování lidských práv a svobod.

Rozsah činností sociální služby:

1.     Pomoc při zajištění stravy:

  • vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy

2.     Poskytnutí ubytování:

  • poskytnutí ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok
  • umožnění celkové hygieny těla
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla

3.     Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
  • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek

4.     Základní sociální poradenství:

  • poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace podle § 37 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb.

Doplňkové služby:

  • psychologická pomoc zajišťovaná externím pracovníkem
  • volný přístup na internet, knihovna
  • příprava dětí na vyučování
  • zájmové kroužky pro matky a děti
  • návštěvy kulturních akcí a pořádání kulturních akcí v azylovém domě
  • poznávací výlety
  • částečná materiální a potravinová pomoc v rámci možností

Dokumenty střediska (žádost, smlouva, ceník, ...) ke stažení zde.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Markéta Štychová - vedoucí zařízení