Domov sv. Anežky české


  • Tel.: 313 030 430, 606 639 627
 
Cajthamlova 169, Beroun, 266 01 Vedoucí služby: Bc. Veronika Maslíková - vedoucí zařízení

Způsob poskytování: Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE
"Dbejme, aby nám stáří neudělalo vrásky také na duši, když je dělá na tváři" Michel de Montaigne

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Veronika Maslíková - vedoucí zařízení Bc. Hana Bělohlávková - sociální pracovnice