Domov pro seniory sv. Jiří


 • Tel.: 379 821 111
 
Mohylová 92, Plzeň, 312 00 Vedoucí služby: Mgr. Antonín Kmoch - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: Ano


Službu podporuje: Plzeň pomáhajícíossmmp

   logopk


Zásadní principy poskytované péče:

 • Ke klientům přistupujeme s partnerským respektem a úctou.
 • Úkony vychází ze základních přání a aktuálních potřeb klienta, které pravidelně zjišťujeme.
 • Máme vždy individuální přístup ke klientovi – princip klíčového pracovníka. Pro každého klienta vytváříme individuální plán na doplnění deficitu potřeb.
 • U klientů podporujeme udržení samostatnosti.
 • Vytváříme pro klienty bezpečné prostředí.
 • Respektujeme soukromí klientů a názory klientů.
 • Spolupracujeme s duchovní službou na území své působnosti, s ostatními složkami MCHP poskytujícími sociální péči, s rodinami klientů.

Uplatňované metody péče:

 • Bazální stimulace
 • Trénink paměti
 • Reminiscenční terapie
 • Ergoterapie
 • Muzikoterapie
 • Canisterapie
 • Biofeedback

Domov svým klientům nabízí:

 • Základní služby dle zákona 108/2006 Sb. § 49 v platném znění.
 • Zdravotní a rehabilitační péči včetně infrasauny, masážní vany, relaxace, fototerapie.
 • Lékařskou péči: dochází praktický lékař, diabetolog, neurolog, psychiatr, urolog, zubař.
 • Dovoz k lékaři.
 • Duchovní péči: dochází kněz, pastorační asistentka – rozhovory, čtení Bible, modlitby, bohoslužby.
 • Klientům je stále k dispozici kaple sv. Jiří – mše sv. každou sobotu.
 • Tělocvičnu – denně kondiční cvičení.
 • Ergoterapeutickou dílnu – aktivity dle individuálního zájmu klienta.
 • Zájmové kluby – čtenářský klub, pánský klub
 • Knihovnu – možnost vypůjčení knih.
 • Cukrárnu a filmovou kavárnu.
 • Zooterapii – králíček, dvě akvária, fenka Belinka
 • Vlastní kuchyni, přípravu dietní stravy (Domov je držitelem certifikátu „Standard nutriční výživy“).
 • Vlastní prádelnu, obchůdek.
 • Externí služby: kadeřník, pedikérka, masérka.

Vybavení pokojů:

 • Elektrická polohovací lůžka, vybavení nábytkem.
 • Vlastní sociální zařízení.
 • Telefon, internet, signalizace.
 • Lednice.
 • TV s možností satelitního připojení.
 • Bezdrátové připojení WIFI na internet z pokoje

Aktivní využití volného času obyvatel:

 • Tematické besedy - každý měsíc beseda se zajímavým hostem.
 • Výstavní galerie Domova – vernisáže výstav obrazů a fotografií 1x za dva měsíce.
 • Taneční zábavy dle sezóny, společné slavení Vánoc, silvestra, masopustu, Velikonoc, stavění májky, letní grilování.
 • Páteční hudební odpoledne.
 • Možnost letního posezení: terasa, atrium s rybníčkem a fontánou, dvoreček, lavičky v prostranství okolo Domova, bezbariérový vstup do lesa, petanquové hřiště.
 • Výlety na přání bezbariérovým mikrobusem
 • Spolupráce se školami a školkami - několikrát do měsíce navštíví Domov děti ze základních nebo mateřských škol se svým programem.
 • Spolupráce se 64. MŠ, 54. MŠ – 1x měsíčně návštěva seniorů ve školce, předčítání dětem, 1x měsíčně návštěva dětí ze 64. MŠ v Donově – soutěže, výtvarná činnost, pečení
 • Spolupráce se 14. ZŠ – oslava narozenin klientů, 1x za 3 měsíce se slaví narozeniny klientů za dané období, žáci zazpívají a obdarují oslavence vlastnoručně vyrobeným přáním
 • Velká škála dalších kulturních akcí.
 • Možnost zapojení obyvatel do veškerého dění v Domově (rada seniorů a stravovací komise - řešení provozních záležitostí, návrhů, připomínek, stížností).

Dokumenty střediska (smlouva, ceník, žádost, ...) ke stažení zde.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Pavla Janouškovcová - sociální pracovnice Mgr. Antonín Kmoch - vedoucí zařízení