Domov pro matky a otce v tísni


  • Tel.: 515 220 755, 604 294 190
 
Mašovická 12, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Bc. Drahoslava Adamová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Praní 20,- Kč, Televize 100,- Kč/ měsíc, Internet 10,- Kč/hod.

hledání práce, ubytování, kontakt na instituce, vyhledání spojení  - součásti individuálního plánu -  zdarma

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Drahoslava Adamová - vedoucí zařízení