Domov pokojného stáří sv. Alžběty


  • Tel.: 379 209 311, 731 433 004
 
Hlavanova 15, Plzeň, 326 00

Cílové skupiny: senioři
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

kadeřnice, pedikúra

Ubytování  v jedno a dvoulůžkových pokojích se sociálním zařízením, kapacita domova 26 klientů


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Eliška Fundová - vrchní sestra Maja Chladová, DiS. - sociální pracovnice