Domácí zdravotní a hospicová péče


  • Tel.: 582 396 217, 723 244 791
 
Zahradní 690, Konice, 798 52 Vedoucí služby: Iveta Koudelková - vedoucí CHOS

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby se zrakovým postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby v krizi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: ošetřovatelská rehabilitace, aplikace ordinované terapie ( inzulín, intramuskulární injekce), ošetření stomií (vývod), lokální ošetření, aplikace klyzmatu, cévkování, výplachu, ošetření permanentního katetru, péče o umírající a jejich rodiny Fakultativní služby: NE

Domácí zdravotní a hospicová péče


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Hana Hrazdilová - účetní, ekonom Mgr. Marek Navrátil - ředitel Iveta Koudelková - vedoucí CHOS Jana Štugelová - zdravotní sestra Jitka Vydrželová - zdravotní sestra Aneta Hošková - zdravotní sestra