Dluhová poradna


  • Tel.: 585 203 102
 
Řezníčkova 8, Olomouc, 779 00

Cílové skupiny: osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, pachatelé trestné činnosti
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Posláním centra je poskytovat bezplatné informace a odbornou pomoc lidem v obtížné životní situaci, kteří ji nejsou schopni řešit vlastními silami ani za pomoci svého okolí. Poradenství zahrnuje oblast pracovního práva, rodiny a mezilidských vztahů, sociální pomoci, bydlení, oblasti sociálních dávek aj. Hlavním cílem zařízení je poskytnutí každému uživateli takovou informaci, radu či následnou službu, která by přispěla k rychlému a efektivnímu řešení jeho problému. Poskytováním sociálně-právním poradenství přispíváme k lepší informovanosti a orientaci uživatelů v oblasti své zakázky a jejího řešení. Při poskytování služeb se snažíme posilovat samostatnost uživatele.

Co nabízíme:

  • poskytnutí informací v těchto oblastech: zaměstnanost, bytová problematika, exekuce a zadlužení, sociální dávky a sociální pomoc, rodinné a mezilidské vztahy, ochrana spotřebitele.
  • aktivní pomoc při vysvětlení obsahu dokumentů, žádostí, odvolání, popř. pomoc při jejich sepisování, vyplňování formulářů
  • v případě potřeby asistence při jednání s úřady
  • zprostředkování kontaktů na další odborníky a specializované instituce

Poradenské centrum není zařízení, které by nahrazovalo odbornou a profesionální práci právníků, psychologů, terapeutů a dalších odborníků. V případě zájmu, můžeme pomoci zprostředkovat kontakt s těmito odborníky.


Organizace:


Zařízení: