Dílna sv. Kláry


  • Tel.: 733 755 938
 
Mikulášské nám. 12, Znojmo, 669 02 Vedoucí služby: Mgr. Nikola Ulčová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby s chronickým duševním onemocněním
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Nikola Ulčová - vedoucí zařízení