Pro-Charitu s.r.o.


  • Tel.: 491 610 300
 
Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec, 549 41 Vedoucí služby: Mgr. Dominik Melichar - zástupce ředitele pro zdravotně sociální služby a chráněné dílny v Žirči

Cílové skupiny: osoby se zdravotním postižením, osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce
Způsob poskytování: Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Mgr. Miroslav Wajsar - jednatel RNDr. Jan Mach - ekonomický pracovník Mgr. Dominik Melichar - zástupce ředitele pro zdravotně sociální služby a chráněné dílny v Žirči