Charitnní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy


  • Tel.: 733 444 059, 733 444 069
 
Lidická 773/54, Ostrava-Vítkovice, 703 00

Cílové skupiny: osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Ivo Křížka - sociální pracovník